VŠEOBECNÉ PODMÍNKY

VŠEOBECNÉ PODMÍNKY

Minimální věk klienta 21 let, musí být držitelem platného řidičského průkazu.

Zákaz kouření ve vozidle pod pokutou 5000 Kč
Vozy jsou nekuřácké .
Havarijní pojištění: Havarijně jsou vozidla pojištěna na území celé Evropy a to proti poškození nebo odcizení vozidla a jeho součástí, se spoluúčastí uživatele. Klient odpovídá za škodu vzniklou na vozidle do výše rozdílu mezi náhradou pojišťovny a skutečnými náklady půjčovny.

Spoluúčast klienta při zcizení vozu nebo při dopravní nehodě způsobené klientem činí maximálně 5 % ze vzniklé škody, minimálně 10 000 Kč.

Pojištění se nevztahuje na zavazadla a přepravované osoby. Dále na škodu s působenou řidičem s nepozornosti či nepřiměřenou rychlostí .

Klient hradí při převzetí vozu cenu za pronájem a kauci, která bude vrácena při vracení vozu.